CD 100:- dubbel-CD 150:-

JAZZ historia - 50- och 60-tal

Recensioner


Hot Music  -  återutgivning från HotHouse kassetter

Lasse Mattson (JazzPulsen): ”Göteborg och Stockholm har i all vänskaplighet tävlat om vilken stad som var bäst (ur tradjazz-perspektiv). Här kommer ’plattan’ som ruskar om i stadskampen. Det är dags rita om kartan om var jazzens huvudstad ligger.

Ett urval klassisk jazz av det mest hörvärda slaget. Vare sig ni är samtida med Edvard Persson eller Östen Warnerbring - låt Hot Music ligga långt framme i skivhyllan”.


CV Trombonist   -  Hans Ingelstam

Lasse Mattsson: ”Ljuva ballader, men också fullt ’ös’. Hör- och köpvärt.”

ECCENTRIC Dixieland Band - De första ‘ljuva’ åren
Lasse Mattsson: “..det kanske mest vårdade, välklingande och proffsiga bandet I branschen. Verkligen spis- och ha-värt.”

JAZZIN’ JACKS - Retro - Urval från bandets LP /  CD åren 1989-2000

Lasse Mattsson - JazzPulsen: "Vilka Helsingborgare! Sundets pärla förfogar över ett av världens förmodligen mest välklingande dixieband.”

Landa Red Hot Stompers - 1956-61

”Det är en kulturhändelse att dessa över 50 år gamla inspelningar räddats till eftervärlden.

Jag häpnar över Jörgen Zetterquists fina spel - en vacker och mjuk ton med livlig och fantasifull frasering, stuntals låter han som den unge Armstrong. Man kan förstå att bandet var en sensation att uppleva på Slöjdis och Studentkåren.”

Bert Slättung i Jazzbladet

Original Optimus Orchestra

Historiska toner - genuin New Orleans-musik av andra generationens Bromma-exekutörer.

Hela bandet betraktas som gravt legendariskt bland talrika, nostalgiska fans.

Lasse Mattsson

Canal City Syncopators - 4 CD

”Göteborgsbandet har skapat sig en välbalanserad repertoar ur den bevarade musikskatten. Det finns många goda ögonblick i den rikliga musiken. Man lyckas i god New Orleans jazzanda skapa ’suspense’, ta det lugnt och låta musiken tala.”

Paul Bocciolone Strandberg

Göta River Jazzmen - Don't Give Up the Ship

De eminenta göteborgarnas senaste alster - ett urval gjort av kräsna musikanter. Vårdad sväng utan 'råblås' - här gäller New Orleans-stil med lojalitet och konsekvens i musicerandet.

Lasse Mattsson

Les Saints Bleues - vid pianot L-G Mattsson

Bra insatser av alla i bandet och särskilt av Robert "Porter" Engström och Lasse Mattsson. En utmärkt dokumentation av hur ett bra svenskt dixielandband kunde låta på 1980-talet.

Nils Bertil Morgell

Southern Syncopators - Live

Det här är renodlad 20-talsjazz. Bandet klingar fenomenalt autentiskt och är en fröjd för vänner av den härliga gammelsorten.

Lasse Mattsson

Jörgen

Zetterquist, en fantastisk jazzkornettist, med tre olika band - alstret rekommenderas varmt.

Lasse Mattsson

Blommans Dixieland Band - There'll come a time

Blomman har alltid valt musiker på ett sparsmakat sätt - kvalitetskraven borgar för en ha-värd skiva

lasse mattsson

JAZZarkivets överskott går till stipendier - i första hand till yngre musiker som spelar ’gammal’ jazz.